Kerkdiensten De wijngaard

Gelselaar

Datum/tijd Voorganger bijzonderheden
zondag, 23 november
9.30 uur ds. J.W. Leurgans Laatste zondag kerkelijk jaar
zondag, 30 november
10.00 uur Morgengebed 1e Advent
eindcol.: Missionair Werk en Kerkgroei PKN
zondag, 7 december
10.00 uur HA ds. J.W. Leurgans 2e Advent
col.: Werelddiaconaat
Kindernevendienst