Zondagsbrief 10 maart 2013

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukken

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek

Streekgemeente de Wijngaard

Zondag 10 maart 2013

4e zondag 40-dagentijd 

Voorganger: drs. J. Koudijs

Ouderling van dienst: Bertus Lappenschaar

Koster: Bennie Hulshof

Organist: Herman Koier

Collecten: 1e voor de diaconie, 2e voor de kerk

Extra collecte bij de uitgang: Diaconaat Binnenland 

 

Orde van de dienst:

Orgelspel, welkom en mededelingen

Aanvangslied:Psalm 118 : 1 (Laat ieder’s Heren goedheid prijzen)

Bemoediging en groet

(iedereen gaat zitten)

Zingen:Psalm 118 : 2 en 3 (Ik werd benauwd van alle zijden…)

Kyriegebed (afgesloten met gezongen ‘Heer ontferm U’)

Gebed van de zondag

1e Bijbellezing: Jesaja 49 : 14 – 16 (De profeet Jesaja zegt: Ik God, vergeet u nooit, zoals een vader ook zijn zoon niet vergeet die wegging en terugkwam)

Zingen: Gezang 409 : 1, 3 en 5(Laat ons de Heer lofzingen)

2e Bijbellezing: Lucas 15 : 11 – 32 (Een klassiek evangeliegedeelte, over wat we wel de verloren zoon noemen, maar eigenlijk gaat over Gods zorg om mensen)

Zingen: Gezang 168 : 1, 3 en 5(O Jezus Christus, licht ze bij)

Overdenking

Zingen: Gezang 474(God roept, ons, mensen, tot de daad)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, en  Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 44(Dankt, dankt nu allen God)

Zegen

Gemeente zingt: Gezang 456 : 3 

 

Op Biddag, 13 maart om 19.30 uur is er dienst in de Ger. Kerk te Geesteren.

Voorganger is ds. C. Janssen uit Borculo omdat ds. Leurgans dan in Doorn is.

In de hal van de kerk staan op biddag kratten of dozen, daar kunt u iets indoen voor de voedselbank Oost-Achterhoek. De meegebrachte spullen worden daar naar toe gebracht. Naar de volgende producten is veel vraag: Koffie, Thee, Suiker, Pasta, Rijst, Macaroni, Tandpasta, Shampoo, Schoonmaakmiddelen, Wasmiddelen evt. een vrijwillige bijdrage. ‘Wie zijn wij en wat kunt u doen om mensen om u heen te helpen? We hopen op uw aanwezigheid en bijdrage!! Informatie:  www.voedselbankachterhoek.nl

 

ds. Co Janssen en de Gezamenlijke Diaconieën 

 

Zondag 17 maart om 10.00 uur gaat mw. J.W. Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen voor.

 

De bloemen in deze dienst gaan met een groet van ons allen naar:

Fam. Lerink, Avinksstuw 1 

 

PROJECT: NIEUW LEVEN VOOR OLGA 4e zondag veertig dagentijd

De Russische Olga vluchtte met haar ouders naar Nederland, waar ze een tijdlang in een asielzoekerscentrum woonde. Dat is geen fi jne plek voor een kind. “Gelukkig zorgde stichting De Vrolijkheid ervoor dat ik even alle problemen en zorgen kon vergeten en gewoon een dagje kon uitgaan, iets leuks doen.” De Vrolijkheid gaat creatief aan de slag met vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra. Zodat ze hun ervaringen verwerken, durven te spelen en vrolijk kunnen zijn. Ook de Rudolphstichting werkt aan nieuwe levens voor kinderen. De organisatie is een veilige haven voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. In heel Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg en geeft ondersteuning aan gezinshuizen.

Door te sparen in de deeldoosjes steunt u dit project. 

 

Visitatie streekgemeente: dinsdag 12 maart 2013

Gemeenteleden zijn welkom tussen 19.00 uur en 19.45 uur

Het bezoek vindt plaats in De Instuif te Borculo

De visitatoren zijn ds. J.S. Struijk en de heer J. Visser

 

Wandelen op zaterdag 16 maart

Wandelen als bezinning is zo oud als de bijbel. Het is, gek genoeg een goede manier om ergens bij stil te staan. Een ideale bezigheid voor de 40dagentijd dus.

Graag nodigen we jong tot en met oud uit op zaterdag 16 maart voor een wandeling in het Wolinkbos. We verzamelen om 14.00 uur bij de kerk in Haarlo en gaan in groepjes op weg. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het project in de 40dagentijd: Nieuw Leven!

 

Geen musical, maar wel....

In de afgelopen tijd hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten dat de musical Arimathea níet, in deze vorm, door kan gaan.
De plannen waren goed en er is veel energie in gestoken om mensen enthousiast te maken. Toch was de basis van aanmeldingen te klein om het waagstuk aan te durven. Maar we komen zeker terug in een volgend seizoen met een musical, want we hebben het nog niet opgegeven.

Op zondag 24 maart zal er i.p.v. de musical wel een bijzondere zangdagavond zijn, ingevuld door de musicalgroep. Meezingen met bekende musical en popliederen, met liedjes en melodieën die iedereen kent en met die liederen toch een verhaal vertellen. Gewoon anders dan anders, zoals een zangdagavond hoort te zijn. Voor jong en oud is er wat te beleven en deze zangdagavond begint gewoon om 19.15 uur. We hopen dat u en jij daarbij willen zijn!  

 

Doet u mee op maandag 18 maart om 20.00 uur in de Grote Kerk (Kerkplein 1)te Neede? Uw cantorij doet ook mee en heeft al veel liederen voor ons ingestudeerd. Voor het eerst gaan we kennismaken met het nieuwe liedboek en de cantorijen van Eibergen, Neede, Rekken en de streekgemeente De Wijngaard ondersteunen ons. Ds. Pieter Endedijk, coördinator van het nieuwe liedboek, zal uitleg geven en ons begeleiden met de liederen. Daarnaast wordt het orgel bespeeld door Ad Krijger uit Eibergen en onze gastvrouw is ds. Bouwman uit Borculo. Er is een selectie van allerlei soorten liederen gemaakt, zodat iedereen na deze avond een beter beeld heeft, wat het nieuwe liedboek te bieden heeft.  Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ds. Henriëtte Bouwman (286218, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. )

 

 

Woensdag 13 maart van 10.00 – 11.30 uur: Inloopmorgen.

De koffie staat klaar in De Instuif te Borculo.